Lag & föreningar

Developmind erbjuder en rad tjänster som är speciellt utformade för att hjälpa idrottslag och föreningar att förbättra sin mentala hälsa och prestation på gruppnivå. Tjänsterna innefattar föreläsningar, workshops och abonnemang som kan sträcka sig över hela säsonger. 

Föreläsningarna och workshopsen är anpassade efter lagens och föreningarnas specifika behov och mål. Genom dialoger med ledare och tränare kan vi skräddarsy en plan för att hjälpa laget med exempelvis att utveckla sin mentala styrka, hantera stress och förbättra sin kommunikation och samarbete. Under dessa föreläsningar och workshops kommer våra idrottspsykologiska rådgivare att leverera en interaktiv och engagerande presentation som hjälper idrottarna att förstå vikten av psykologiska faktorer och dess påverkan på hälsa och prestation.  

Förutom föreläsningar och workshops kan idrottslag och föreningar också dra nytta av individuell rådgivning. Developmind erbjuder individuell rådgivning både fysiskt och online via Teams/Zoom, vilket ger idrottarna möjlighet att arbeta med en idrottspsykologisk rådgivare på en mer personlig nivå. Genom att kombinera individuell rådgivning med föreläsningar och workshops, kan idrottslag och föreningar skapa en omfattande strategi för att förbättra sina mentala färdigheter vilka är skräddarsydd efter deras specifika behov. 

Abonnemang som bolaget erbjuder ger idrottslag och föreningar möjlighet att ta del av våra tjänster under hela säsongen. Detta ger idrottslag och föreningar möjlighet att arbeta långsiktigt med att förbättra sin mentala hälsa och prestation samt att integrera mentala träningsövningar och strategier i sin träning och matchspel.

Genomförda uppdrag & samarbeten