Individ 

Hos oss på Developmind är individuell rådgivning en tjänst som erbjuds till idrottare eller personer inom näringslivet som vill förbättra sin mentala hälsa och prestation. Det är en personlig och skräddarsydd process där idrottaren eller klienten arbetar direkt med en erfaren idrottspsykologisk rådgivare för att adressera specifika utmaningar eller mål som de har inom sin idrottsliga eller yrkesmässiga karriär.  

Under individuell rådgivning får klienten stöd och vägledning från rådgivaren genom en rad olika tekniker och metoder för att hjälpa dem att hantera stress, fokus, självförtroende, motivation och andra psykologiska faktorer som kan påverka deras prestation. Dessa tekniker kan inkludera andningsövningar, visualisering, självreflektion, målsättningsarbete och andra strategier som kan hjälpa klienten att förbättra sin mentala styrka och uppnå sina mål.  

Individuell rådgivning inom idrottspsykologi är en personlig och konfidentiell process där klienten kan diskutera sina utmaningar och mål i en trygg och stödjande miljö. Genom att arbeta med en erfaren idrottspsykologisk rådgivare på detta sätt kan klienten förbättra sin prestation, öka sin självmedvetenhet och känna sig mer självsäker och motiverad inom sin idrottsliga eller yrkesmässiga karriär.  

Processen inleds ofta med en första konsultation där rådgivaren och klienten träffas för att diskutera klientens utmaningar och mål. Därefter arbetar vi tillsammans för att utveckla en plan för att förbättra klientens mentala hälsa och prestation. 

Sessionerna kan ske både på plats, i fysiska möten, och online via plattformar som Teams eller Zoom. Detta ger dig som klient flexibilitet att välja den typ av session som passar bäst för dig och din livsstil. Under sessionerna arbetar vi tätt med klienten för att identifiera de mentala hinder som kan påverka deras prestation och hjälper dem att utveckla strategier för att övervinna dessa hinder.  

Individuell rådgivning kan vara en avgörande faktor för idrottare och personer inom näringslivet som vill förbättra sin mentala hälsa och prestation.