Företag & skolor

Företag och organisationer

Precis som i idrottsvärlden är det inom näringslivet avgörande att kunna prestera på hög nivå för att nå framgång och uppnå mål. Genom att tillämpa idrottspsykologiska principer och tekniker på arbetsplatsen kan man öka prestationen hos anställda och förbättra företagets resultat.

Developmind erbjuder tjänster inom idrottspsykologi som är anpassade för att möta behoven hos företag och organisationer. Med vår kompetens kan vi hjälpa företag att utveckla ledarskap, teambuilding och stresshantering. Vi förstår också att det är viktigt att ta hänsyn till varje företags unika situation och behov och därför anpassar vi våra tjänster för att passa varje kunds specifika krav.

Vi erbjuder också företag möjligheten att integrera oss i deras kick-offer och konferenser genom att erbjuda skräddarsydda program och teman på föreläsningarna. Vårt mål är att göra varje evenemang unikt och skräddarsytt för våra kunders behov och förväntningar.

Genom att kombinera arbete på gruppnivå med individuell rådgivning kan vi hjälpa anställda att hantera stress och press på arbetsplatsen och på så sätt öka deras prestation. Vi tror att det är möjligt att överföra principer från idrottsvärlden till näringslivet för att hjälpa företag att prestera på sin högsta nivå.

Skolor

Developmind erbjuder även tjänster som riktar sig mot skolor och elever med fokus på att stärka elevernas mentala hälsa och välbefinnande, samt förbättra deras studieprestationer. Våra tjänster omfattar både individuell rådgivning och arbete på gruppnivå genom föreläsningar och workshops.  

Vi tror starkt på att det finns ett samband mellan den mentala hälsan och prestationer i skolan. Därför erbjuder vi individuell rådgivning där eleverna kan arbeta med en idrottspsykologisk rådgivare för att hantera stress, press och andra mentala utmaningar som kan påverka deras studieprestationer. Vårt mål är att hjälpa eleverna att uppnå sin fulla potential och stödja dem i deras akademiska resa.  

Vi erbjuder även workshops och föreläsningar för elever, där vi fokuserar på ämnen som studieteknik, motivation och självledarskap. Dessa verktyg är viktiga för att eleverna ska kunna hantera sin studielast och prestera på toppnivå.  

Vidare kan vi även hjälpa skolorna att skapa en kultur där elevernas mentala hälsa är prioriterad. Vi kan även erbjuda psykologisk rådgivning för skolans personal i syfte att hjälpa dem att stötta eleverna på ett effektivt sätt.  

Beroende på skolans behov kan vi skräddarsy våra tjänster för att passa deras unika situation. Vi är engagerade i att hjälpa elever att utveckla de färdigheter och verktyg som de behöver för att trivas och prestera väl i skolan.